Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 26., hétfő

21.405 - Piliscsabai Polgár: "Talán sokan nem is tudják, hogy egy kis piliscsabai utcában milyen különleges életútú lakos éli nyugdíjas napjait." 2016. szeptember 01.21.404 - Mácsai Rozália: Végrehajtás UniCredit Bank Hungary ellen


Feladó: Rozália Mácsai
Dátum: 2016. szeptember 26. 11:57
Tárgy: Végrehajtás UniCredit Bank Hungary ellen
Címzett: jozsef@kutasi.eu > 
Az életem útja! http://kutasijozsef1946.blogspot.hu/ < Ide kattintani! 

Execution order against UniCredit Bank Hungary

MINISTRY OF JUSTICE:

Website, the Extracts from the Company Register can be downloaded from here:

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110041348/TaroltCegkivonat

Data of UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), company registration number: 01-10-041348, effective as of 22 August 2016:

33. Execution details

33/4.

Execution order date:  2 March 2016

Execution case file No.: 0100-32.Vh.400.298/2016

ID number of Court issuing execution order: 100

Name of Court issuing execution order:  Budapest Capital High Court

Notification (commencement) issue date: 2 March 2016

Note: Execution was requested by Zsolt Ferenc Falus


Végrehajtás elrendelése: UniCredit Bank Hungary Zrt ellen

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM:

Weboldala, itt található meg az eredeti tárolt Cégkivonat, lásd:

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110041348/TaroltCegkivonat

A Cg.01-10-041348 cégjegyzékszámú UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) cég 2016. augusztus 22. napján hatályos adatai a következők:

33. A végrehajtás adatai

33/4.

A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2016. március 2.

A végrehajtás ügyszáma: 0100-32.Vh.400.298/2016

A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 100

A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék

Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2016. március 2.

Megjegyzés: Vh. kérő: Falus Zsolt Ferenc 

A változás időpontja: 2016/03/02

Bejegyzés kelte: 2016/03/23 Közzétéve: 2016/03/24

Hatályos: 2016/03/02 ...

Üdvözlettel/Best regards::

Mácsai Rozália

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet Elnöksége örömmel köszönti önt honlapunkon! Engedje meg, hogy 

rövden ismertessük Szervezetünk céljait, létrejöttének okát.

Azoknak a magyar embereknek a Szervezete vagyunk, akik a magyarországi devizában nyilvántartott speciálisan 

kedvezőtlen hitelezés áldozataivá váltak. 

A Bankok devizahitelezési gyakorlata miatt a kártésitési igényt jogosnak és indokoltnak tartjuk.

A kockázatkezelési módszerek szándékosságból vagy gondatlanságból történő eltagadását és elzárását az érintettektől súlyos károkozásnak tartjuk!

A KHR listán szereplő milliók nyilvántartása a hazai bankok tatárjárásának a következménye, egyszerűen a hazai prudens magatartás értékmérője


Olvass tovább: http://www.bankcsapda.eu/


Küldi: ​Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
Vezetékes telefon:      0036  26  631766  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:        0036 70 5899883 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.euKérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
 Az életem útja! http://kutasijozsef1946.blogspot.hu/ < Ide kattintani! 

21.403 - KORMÁNYHOZ INTÉZETT DEKLARÁCIÓ > Budapest, 1956. október 30.

KORMÁNYHOZ INTÉZETT DEKLARÁCIÓ > Budapest, 1956. október 30.

Nyilatkozat > Budapest, 1956. október 30.


A Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem együttes tanácsülésének tagjai az ifjúság oldalán hitet tesznek a független, demokratikus és szocialista Magyarország felépítése mellett. 

A tanácsülés tagjai ünnepélyesen kijelentik, hogy a magyar nép szabadságharcával, annak megindulásától teljesen egyetértenek és ezért a felelősséget az egyetemi ifjúsággal együtt ország-világ előtt vállalják. Ebből az ünnepélyes deklarációból kiindulva az egyetemi tanácsülés Nagy Imre miniszterelnökhöz a következő egyetértésben és közösen hozott határozatait és javaslatait terjeszti elő. Kívánságai felsorolása előtt nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ennek a nyilatkozatnak a pontjai a magyar nép döntő és legsürgősebben megoldandó problémáit tartalmazzák: 


1. Követeljük a szovjet csapatoknak Budapest területéről támaszpontjaikra való azonnali és teljes visszavonását. 


2. Követeljük, hogy a szovjet csapatok Magyarország területét záros határidőn belül hagyják el. Minthogy a varsói szerződés szerint itt tartózkodó szovjet csapatokat a magyar nép ellen használták fel, felkérjük a kormányt a varsói szerződés egyoldalú felmondására, mely egyedül biztosítja a szovjet és a magyar nép további barátságát. 


3. A két Egyetem Tanácsa, számítva az egyetemi ifjúság teljes támogatására, a szovjet csapatok Budapestről történő teljes kivonása után minden szellemi, fizikai és anyagi erejét felajánlja az újjáépítésre, és felhívja az ifjúságot, hogy erre készüljön fel. 


4. A szabadságért hősi halált halt ifjúság, munkásság és honvédség hozzátartozóinak, továbbá a szabadságharcért súlyos sebeket szenvedett ifjúság, munkásság és honvédség hozzátartozóinak gyors megsegítésére a két Egyetem Tanácsa 200.000.- forintot ajánlott fel. A tanácsülés a további megsegítés kérdésében a már megindult országos mozgalomhoz való csatlakozást javasolja. 


5. A kormány helyezze a székhelyét a parlamentbe és helyezze magát a budapesti és vidéki ifjúság, munkásság, bányászság és honvédség együttes fegyveres alakulatainak védelme alá. Csak ilyen módon látjuk biztosítva azt, hogy programját külső és visszahúzó belső erők befolyásától mentesen a nép érdekeinek megfelelően tudja végrehajtani. 


6. A kormány sürgősen gondoskodjék arról, hogy az összes külképviseleteink – beleértve az ENSZ képviseletet is – mindenütt a világon a most vérrel kiharcolt eredményeket és kitűzött nemzeti célokat képviseljék. 


7. Kérjük a kormányt, hogy bátor kezdeményezéssel álljon az események élére, és ne kövesse azt a halogató, a követeléseket utólag teljesítő politikát, amely hazánkat ebbe a szörnyű állapotba hozta. Ne az események áradata sodorja a kormányt, hanem a kormány vezesse a magyar életet a kibontakozás felé. 


8. A nemzeti kormány készítse elő az általános titkos szavazást több párt részvételével. 


9. Kívánjuk az ifjúság felfegyverzésének és a felfegyverzett munkásalakulatokkal való egyesítésének halogatás nélküli gyors végrehajtását az ország rendjének biztosítása érdekében. 


10. Minthogy a munka megindulásához fent felsoroltakat alapfeltételeknek tekintjük, nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy az egyetemi munka, a romok eltakarítása, az oktatás megindulása csakis a szovjet csapatoknak Budapestről való teljes elvonulása után kezdődhetik meg. 


11. A fenti követelmények a legsürgősebb és legfontosabb lételemei egyfelől annak, hogy Nagy Imre bizalmat kapjon és ez a bizalom megszilárduljon, másfelől annak, hogy minden téren, tehát a mi egyetemi oktatási és tudományos munkánk terén is, az élet meginduljon. 


Éppen ezért nem kívánunk itt az egyetemi oktatás terén most részletkérdésekkel foglalkozni, mindez a későbbi konszolidált időszak munkája lesz, egyetlen kérdést azonban mégis fel kell vetnünk: követeljük az egyetemi autonómia teljes visszaállítását. 

Végül a tanácsülés tagjai ünnepélyesen felemelik óvószavukat, hogy ha akadna valaki, aki az egyetemi ifjúsággal szemben akár csoportos, akár egyénenkénti felelősségre vonást akarna megkísérelni a szabadságharcban történt bárminemű részvételért, akkor a két Tanács tagjai ünnepélyesen kijelentik, hogy ilyen felelősségrevonás esetén teljes közösséget vállalva a szabadságharcos ifjúsággal, a saját egyetemleges felelősségrevonásukat is követelik. 


Budapest, 1956. október 30. 


BUDAPEST IMŰSZAKI EGYETEM és az ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖZLEKEDÉSI MŰSZAKI EGYETEM TANÁCSAI 

Dr. Gillemot László sk.


21.402 - Az életem útja! http://kutasijozsef1946.blogspot.hu/ < Ide kattintani!                                                      Az életem útja! http://kutasijozsef1946.blogspot.hu/ < Ide kattintani! 

Küldi: ​Kutasi József Antal

H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország

Vezetékes telefon:      0036  26  631766  > Üzenet rögzítő > Név megadás!

Mobil telefon:        0036 70 5899883 > SMS küldés > Név 
 megadás


 Erre a címre <
jozsef@kutasi.euKérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
 Az életem útja! http://kutasijozsef1946.blogspot.hu/ < Ide kattintani! 

21.401 - Munkáspárt: Aki lebecsüli a népszavazást, az lebecsüli az emberek akaratát > 2016.09.26.


Feladó: Munkáspárt Információs Iroda
Dátum: 2016. szeptember 26. 10:33
Tárgy: Munkáspárt hírlevél 2016.09.26.
Címzett: jozsef@kutasi.eu

Munkáspárt hírlevél 2016.09.26.


Ausztria: mernek-e újítani?

Wolfgang Sobotka belügyminiszter a hétvégén konzultált az osztrák kormány vezetőivel, illetve a köztársasági elnökválasztásban részt vevő két jelölttel az október 2-ra kiirt választási időbeni eltolásáról. (http://derstandard.at)

Bővebben...


Belarusz az eddigi politika mellett szavazott

Belaruszban vasárnap megválasztották a parlament 110 tagját. A választók 74.3 százaléka vett részt. A Belarusz Kommunista Párt jelöltjeként 8 fő jutott be, kettővel több, mint korábban. (http://www.belta.by)

Bővebben...


6 százalékot kapott a Munkáspárt Jákón

A Magyar Munkáspárt színeiben induló Farkasinszki Erika 6 százalékot kapott a Somogy megyei Jákón.  Horváth Anita független jelölt nyerte a polgármester-választást.  Kovács Andrea nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Somogyaszalón, ahol a képviselő-testület tagjait is megválasztották a vasárnapi időközi önkormányzati voksoláson. A Munkáspárt jelöltje, Fehérvári Zsolt István 0,5 százalékot kapott. (http://mti.hu)

Bővebben...


Nem kérünk az amerikai világrendből!

Nem Oroszország, hanem az USA és szövetségesei ásták alá a fennálló világrendet. Az USA és partnerei  rombolták szét a világot Boszniától és Koszovótól kezdve Irakon át Líbiáig. – jelentette ki Szergej Sojgu orosz honvédelmi miniszter. (http://tass.ru)

Bővebben...


Ne engedjük, hogy Luxemburg és az USA diktáljon!

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Unió alapértékeit durván megsértsék. Azt az országot, amely – mint Magyarország – kerítést épít a háborús menekültek ellen, megsérti a sajtószabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét, ki kell zárni az Európai Unióból." – jelentette ki Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter. (https://www.welt.de)

Bővebben...


Az USA-t nem érdeklik a magyarság problémái

Kitért a kényes kérdések elől a Székelyföldre látogató amerikai nagykövet. A két székelyföldi megyébe látogatott el a napokban az Egyesült Államok nemrégiben kinevezett romániai nagykövete. Hans Klemm hétfőn Csíkszeredában járt, ahol találkozott többek között Jean-Adrian Andrei prefektussal, Borboly Csaba megyei tanácselnökkel, valamint Ráduly Róbert Kálmán polgármesterrel. (http://www.maszol.ro)

Bővebben...


Ne folytassa, Merkel!

Merkel csökönyössége mára bizalmi válságot idézett elő a német politikában, az AfD polgárháborútól óv. A világháború utáni német történelemben első alkalommal fordult elő, hogy a kereszténydemokraták vereséget szenvedtek egy tőlük jobbra elhelyezkedő populista párttól. legutóbbi felmérések szerint a polgárok 82 százaléka Merkeltől kurzusváltást akar a menekültpolitikájában. (http://privatbankar.hu)

Bővebben...


Salgótarján: az MSZP szereti a migránsokat, de nem kér belőlük

Salgótarján elutasítja, hogy migránsok települjenek a városba, a közgyűlés ezt határozatban is kimondta - írta Salgótarján szocialista polgármestere az MTI-hez hétfőn eljuttatott sajtóközleményben. Fekete Zsolt arra visszahatott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn parlamenti felszólalásában úgy fogalmazott, ha az ország visszautasítja a migránsokat, akkor Brüsszel a baloldali városokkal állapodik meg, Zuglóban, Szegeden és Salgótarjánban osztják szét a menekülteket. (http://mti.hu)

Bővebben...


A francia munkásság harcban áll

Szeptember 15-én a nagy francia szakszervezetek, a CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL és a FIDL az utcán követelik a dolgozókat súlyosan korlátozó új munka törvénykönyv érvénytelenítését. (www.lemonde.fr)

Bővebben...


Kinek nem jó a Belgrád-Budapest-vasút?

Korrupció gyanúja miatt májusban az Európai Bizottság elindította a kötelezettségszegési eljárás előkészületeit a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai fejlesztésével összefüggésben – közölte a Magyar Nemzet. Az 550 milliárd forintosra becsült beruházás megtérülése szakértők szerint erősen vitatható, ráadásul a kormány tíz évre titkosította a projektről készült megvalósíthatósági tanulmányt. Gondok lehetnek a finanszírozási modellel is. (http://mno.hu)

Bővebben...


USA-pénz Izraelnek

Thomas Shannon, amerikai külügyminiszter-helyettes és Jacob Nagel, izraeli ügyvezető nemzetbiztonsági tanácsadó megállapodást irt alá, amely szerint az USA évi 3.8 milliárd dollár katonai segély ad Izraelnek. (http://news.xinhuanet.com)

Bővebben...


Ne a milliárdosok döntsenek Európa sorsáról!

Európai Uniónk – legalábbis bizonyos tekintetben – egzisztenciális válságban van. De olyat még soha nem láttam, hogy ennyire kevés egyetértés legyen a tagállamok között. Hogy ilyen szűk területen legyenek hajlandók együttműködni egymással. Kezdve a magas munkanélküliséggel és a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a tornyosuló államadósságon és a menekültek hatalmas kihívást jelentő integrációján át egészen a bel- és külföldön a biztonságunkat fenyegető valós veszélyekig – korunk egymást érő válságai minden európai tagállamot érintenek. – jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. (http://europa.eu)

Bővebben...


Aki lebecsüli a népszavazást, az lebecsüli az emberek akaratát

Aki lebecsüli a népszavazást, az lebecsüli a demokráciát, aki lebecsüli a demokráciát az lebecsüli az emberek akaratát- ezekkel a szavakkal kezdte a sajtótájékoztatót Thürmer Gyula Békéscsabán. Hozzátette: az októberi nem parlamenti választás lesz, majd 2018-ban kell a népnek megítélnie, hogy a kormány teremtett-e elég munkahelyet, elég olcsó-e a kenyér, egyáltalán jól élünk-e. Most arról van szó, hogy akarunk-e menekülteket, vagy nem akarunk, akarjuk-e, hogy az európai unió ránk erőltessen a megkérdezésünk nélkül menekülteket vagy nem akarjuk. És erre a kérdésre azt gondolom, hogy lehet választ adni. (http://www.behir.hu)

Bővebben...


Nem lehet balatoni halat enni a Balatonnál

A Balatonon megszűnt a halászat, a vendéglátósok jelenleg csak halastavakból vagy külföldről tudják beszerezni az alapanyagot, a balatoni hal fogyasztása így csak a horgászok kiváltsága lett. A Balatoni Szövetség egyik ötlete a megoldásra az, hogy egy halfelvásárlói hálózat jöjjön létre a térségben, ahol az engedéllyel rendelkező horgászok leadhatnák, illetve értékesíthetnék a Balatonból kifogott halakat. (http://privatbankar.hu)

Bővebben...


Egyenlőséget és jobb fizetést a szociális dolgozóknak!

A szociális ellátás átlagos bérei a közszféráénak még a felét sem érik el. Négy év alatt ezer forintot nőtt az átlag. (http://mfor.hu)

Bővebben...


Orosz választás: a kommunisták ismét a második párt

Az Egységes Oroszország nyerte meg a vasárnapi parlamenti választásokat. 343 helyet szereztek meg a 450 fős orosz parlamentben.   második legerősebb párt továbbra is az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (KPRF). 42 mandátuma van a pártnak, a korábbiakhoz képest 50 helyet elveszítettek. A Vlagyimir Zsirinovszkij vezette Liberális Demokrata Párt (LDPR) is jelentős veszteséget könyvelhet el, 39 helyhez jutottak. A Dumába az országos listán még egy párt jutott be, az Igazságos Oroszország párt 23 helyet kapott. A többi párt nem érte el az 5 százalékos küszöböt. Az egyéni választókerületekből a Haza Párt és a Polgári Platform 1-1 mandátumhoz jutott. Az orosz választók 48 százaléka ment el szavazni a múlt heti orosz parlamenti választásokon. (http://tass.ru)

Bővebben...


Népszavazás: az MSZP nem bízik az emberekben

Tét nélkülinek és értelmetlennek nevezte az október 2-ai népszavazást az MSZP elnöke a pártja által szervezett szerdai budapesti konferencián. (http://mszp.hu)

Bővebben...


Megbékélés, kölcsönös tisztelet és együttműködés

Aláírták a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság ülésének jegyzőkönyvét „Egy emberi közösséget mindig minősít, hogyan ápolja szerettei, hősei emlékét és sírját" – mondta dr. Simicskó István szeptember 21-én, szerdán, Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban. (http://www.honvedelem.hu)

Bővebben...


Magyar-belarusz párttalálkozó

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke szeptember 20-á Minszkben megbeszélés folytatott Igor Karpenkoval, a Belarusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárával. (http://comparty.by)

Bővebben...21:400: A kormányzat ismét az Magyarok Világszövetség nyomdokában: Lazio-himnusz > 2016. szeptember 26. 8:37

Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2016. szeptember 26. 8:37
Tárgy: Lazio-himnusz: A kormányzat ismét az MVSZ nyomdokában
Címzett: jozsef@kutasi.eu


 A Magyarok Világszövetsége elégtétellel fogadta, hogy negyedszázados elhallgatással felhagyva, a Magyarok Világszövetsége kezdeményezése után három évvel Magyarország kormányzata is zászlajára tűzte a Lazio futballcsapat 1956 emlékére írott „himnuszának" magyarra fordítását. Történik mindez – immár sajnos „természetesen" – a Magyarok Világszövetségének megemlítése nélkül.

Azt követően, hogy az MVSZ Sajtószolgálat a múlt héten ismételten közzétette a Lazio Róma „himnuszának" olasz és magyar változatát, a magyarországi közmédia óriási hangerővel pályázatot hirdetett az '56-os Pesti Srácok hőstetteit megéneklő olasz dal magyar nyelvű újraköltésére, félmillió forintos díjat tűzve ki a győztes költeményért.
„Mindezt hallva, sajtószolgálatunk arra kíváncsi, hogy hol voltak a magyar rádió, a magyar televízió, a magyar távirati iroda római tudósítói az elmúlt fél évszázadban? Hogyhogy erről nem adtak sohasem hírt a rendszerváltást követő negyed évszázad alatt? " – kérdezte állásfoglalásában három évvel ezelőtt a Magyarok Világszövetségének Elnöksége. A közmédia ma is adós a válasszal.
Az MVSZ Elnökségének három évvel ezelőtti pályázati felhívása itt olvasható:
Avanti ragazzi... - Előre budapesti srácok! - Az MVSZ Elnökségének állásfoglalása és pályázati felhívása
A Békéscsabán élő győztes, Bálint Miklós fordításában magyar szöveggel a dal itt hallgatható meg: https://www.youtube.com/watch?v=FYqDMcJIvI8
A pályázatnyertes fordítás szövege itt olvasható:
Alább megtekinthető pár videón, hogy miként éltetik az olasz szurkolók minden mérkőzésen az 1956-os hős budapesti srácokat:
MVSZ Sajtószolgálat
8997/160926

21.399 - Mihályfalvi János: ÚJ! KOMMENTÉR NÉLKÜL - MIGRÁNSOK INTEGRÁCIÓJA - 2016. szeptember 26. 4:15


Feladó: Mihályfalvi János
Dátum: 2016. szeptember 26. 4:15
Tárgy: ÚJ! KOMMENTÉR NÉLKÜL - MIGRÁNSOK INTEGRÁCIÓJA - MIHI - 2016

ÚJ!  
KOMMENTÉR NÉLKÜL - MIGRÁNSOK INTEGRÁCIÓJA - MIHI - 2016
Mihályfalvi János  - „mihi"

„Jóvátétel nélkül nincs igazság, 
         és igazság nélkül minden „rendszer"
                    nem egyéb, mint álcázott hazugság."

                                                            (Wass Albert)
                                                  
Honlapjaim változatlanul itt elérhetők:
Eddig megjelent YouTube videóim:

21.398 - Folytatódik a törvényalkotási dömping: Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2016. szeptember 23. 17:07
Tárgy: Folytatódik a törvényalkotási dömping
Címzett: jozsf@kutasi.euTucatnyi törvényjavaslat a napirenden. Három olyanról is tárgyal a Tisztelt Ház, melyek elfogadását a határozottnál is határozottabban szorgalmaz a Kereszténydemokrata Néppárt.
2016. szeptember 23. 16:26
Napirend előtti felszólalások, majd  interpellációk, azonnali kérdések és válaszok élénkítik újra a parlamenti ülés hangulatát. Azonban, ha nem is a leghangosabbnak, de fő eseménynek hétfőn és kedden is  változatlanul a törvényjavaslatok általános vitái ígérkeznek.
Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.
Törvényjavaslatok, módosítások.
Habsburg Ottó Alapítvány.
A törvényjavaslat célja a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához szükséges jogszabályi keret meghatározása, amely elvi éllel támogatja az alapítvány létrehozását, melyről a kormány, mint alapító köteles gondoskodni..
Előterjesztők: dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre (KDNP), Lázár János (Fidesz).Szövege: PDF.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása lehetőséget teremt a kormány számára, hogy külön törvény rendelkezése alapján alapítványt hozzon létre. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása a kormány által külön törvény által létrehozott alapítványok bejegyzésével kapcsolatos speciális eljárási szabályait határozza meg.
Előterjesztők: dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre (KDNP), Lázár János (Fidesz).Szövege: PDF.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról.
A ragadványnevek viselése tekintetében engedményt fogalmaz meg a módosítás. Így lehetővé válik, hogy egy, az anyakönyvbe korábban bejegyzett ragadványnév viselhetővé váljon többtagú családi névként, ha a szándékot írásban bejelentik. A felmenő születési anyakönyvi bejegyzésében szereplő ragadványnév viselését írásban lehet kérni.
Előterjesztők: dr. Semjén Zsolt, dr. Vejkey Imre (KDNP) Gyopáros Alpár (Fidesz).Szövege: PDF
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.
A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését nagymértékben elősegíti a jogilag megfelelően szabályozott gazdasági környezet. Az új adóegyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél befektetői számára. A Magyarország és Türkmenisztán által 2016. június 1-én, Budapesten aláírt között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény fő célja az adóztatás szabályozása, kiszámíthatóvá tétele a kétoldalú kapcsolatokban. Az Egyezmény hatálya a jövedelem- és a vagyonadókra terjed ki. Jelentősége, hogy alkalmazásával kizárja a magánszemélyek, illetve vállalkozások jövedelmének kettős adóztatását oly módon, hogy meghatározza, hogy az egyes jövedelemfajták és vagyontípusok tekintetében melyik szerződő félnek milyen körben van adóztatási joga. Az egyezmény tartalmát tekintve megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, a szerződő felek illetékes hatóságai számára teljes körű információcserére nyújt lehetőséget, biztosítja továbbá, hogy bármelyik szerződő fél egyeztető eljárást kezdeményezzen, amennyiben úgy látja, hogy annak adóztatása nem felel meg az egyezmény rendelkezéseinek.
Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.
A megállapodás hatályba lépésével felváltja a jelenleg a két ország között hatályos, 1979. március 19-én aláírt kétoldalú légiközlekedési megállapodást. Az új megállapodás egyrészről megfelel az európai uniós előírásoknak, másrészről modern keretek között teszi lehetővé a két ország bármely nemzetközi kereskedelmi repülőtere között menetrend szerinti, személyszállító és árufuvarozó légijáratok indítását. Tartalmazza a tagállamok és az Európai Bizottság által - a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodásokra vonatkozó - közösen kidolgozott és megállapított, többek között a légitársaságok kijelölésére, azok visszavonására vonatkozó záradékokat is.
Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat tájékoztatást adott arról, hogy a Zalaegerszeg 217/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átadása nem egyezik az eredeti jogalkotói szándékkal, mivel az nem kapcsolódik közvetlenül a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV.törvényben meghatározott közfeladat ellátásához, ennek alapján a törvény módosítása szükséges az önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlan tekintetében.
Előterjesztők: Cseresnyés Péter, Vigh László (Fidesz). Szövege: PDF.
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.
A megállapodás a közvetlen nemzetközi vasúti forgalomban és a közvetlen
nemzetközi vasúti-komp forgalomban megkötött árufuvarozási szerződések egységes jogi normáit határozza meg.
Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról.
A törvényjavaslat figyelemmel van arra, hogy egyes esetekben a személyes megjelenés előírása mindenképpen indokolt, valamint hogy bizonyos ügyekben az eredeti okiratok benyújtása sem kerülhető meg. Erre figyelemmel: - az eljárási törvények szerinti személyes meghallgatás főszabály szerint továbbra is személyesen, nem elektronikusan történik: - a személyállapot változásával járó eljárásokban (házasságkötés stb.) az akarategység bizonyíthatósága céljából a személyes jelenlét továbbra is előírás; - a valamely speciális, elektronikusan nem leképezhető okmánytípust megkövetelő eljárásokban szintén megmaradt az eredeti példány benyújtásának kötelezettsége; - azokban az ügyekben, amelyekben az eredeti okirat annak valamely jellemzője miatt (pl.: hamisítás beazonosítása) szükséges, e követelményt meg kell tartani.
2018. január 1. napjától az ügyek elektronikus intézhetőségének biztosítása kötelező,  2017. január 1. napjától pedig – az érintett szerv saját vállalása alapján, az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek történt bejelentést követően – opcionális, ezért átmeneti rendelkezésekkel kell biztosítani, hogy jogi akadálya ne legyen. Ennek a szabályozási megoldásnak a lényege, hogy a jelen törvényjavaslattal végrehajtott módosítást csak akkor kell alkalmazni 2017. január 1-től, ha az eljáró szerv az elektronikus ügyintézés bevezetését egyébként ettől az időponttól vállalta.
Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF. A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen" szavazata szükséges.
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról.
A törvényjavaslat indoka a különböző jogszabályokban foglalt rendelkezések pontosítása, kiegészítése. Az utas-nyilvántartási adatállománynak a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i EU irányelv és a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépése miatt szükséges jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az egyes rendészeti és az államhatárral összefüggő tárgyú törvények módosítása is szükséges. Miután az Unió bűnüldöző hatóságai közötti együttműködés elősegítése céljából létrehozta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökséget, szükségessé vált az Europol-lal kapcsolatos szabályozást tartalmazó számos hazai jogszabály módosítása, pontosítása is.
Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege: PDF. A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen" szavazata szükséges.
A polgári perrendtartásról.
Az új polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslat  főbb szabályozási céljaiként határozza meg a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítását, a perelterelést, a felek közötti egyeztetést előmozdító eljárási szabályok kiépítését, az osztott perszerkezet bevezetését, a perkoncentrációt biztosító eljárási szabályok megteremtését, a törvényszéken induló perekben a professzionális pervitel garanciájaként a kötelező jogi képviselet előírását, a csoportper hazai szabályainak megalkotását és az ésszerű elektronizáció szerepének erősítését.
Előterjesztő: igazságügyi miniszter.  Szövege: PDF
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága az elmúlt időszakban több olyan ítéletet hozott, amely elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének megsértése miatt, elsősorban a büntetés-végrehajtási intézetek zsúfoltsága miatt nem megfelelő elhelyezési körülményekre hivatkozva. Azóta a meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében többirányú megoldási terv készült, amelynek célja, hogy a börtönzsúfoltság felszámolását szolgáló férőhely-bővítési programot kiegészítve a jogalkotás eszközeivel is segítse a probléma felszámolását és a hatékony jogorvoslati rendszer kiépítését.
Ez egyrészt abból eredne, hogy az elítéltek korábbinál szélesebb köre lesz e kedvezménybe bevonható, másrészt egyes esetekben a hatályosnál hosszabb lesz a reintegrációs őrizetben tölthető idő. E változtatások révén csökkenthető az érintett elítéltek esetében a büntetés-végrehajtási intézetben töltött időtartam, ami hozzájárul a telítettség részbeni enyhítéséhez.
A javaslat preventív eszközként vezeti be a zsúfolt elhelyezési körülmények miatti, speciális jogcímen alapuló panasz lehetőségét. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények fennállása esetén a parancsnok a panasz alapján az elhelyezési körülmények javítása vagy ellensúlyozása érdekében a lehetőségekhez mérten megteszi a szükséges intézkedéseket, más zárkába helyezheti át az elítéltet, vagy számára több szabad levegőn tartózkodást engedélyezhet, illetve a kapcsolattartási formák tekintetében megnövelheti azok gyakoriságát vagy hosszát. Adott esetben kezdeményezi az elítélt átszállítását olyan intézetbe, amelyben a jogszabályban előírt élettér biztosítható.
Fontos elemként kiemelendő a javaslat által újonnan bevezetendő, a zsúfolt elhelyezési körülmények miatti jogsérelemmel arányban álló, hatékony kompenzációt biztosító kártalanítási eljárás. Az eljárás során a pénzbeli kártalanítás mértékét – annak napi tétele alsó és felső határának törvényi rögzítése mellett – a büntetés-végrehajtási bíró határozza meg az Egyezmény 3. cikkébe ütköző fogvatartási körülmények között töltött fogvatartási napok és a napi tétel szorzataként
A javaslat további pontosításokat is végez, amelyek az egyes jogintézmények esetében, kiemelten a társadalmi kötődés program és a szabadításra felkészítéssel összefüggésben segítik a jogalkalmazást, és amelyek révén egyszerűbbé és átláthatóbbá tehető a szabályozás, illetve az egyes jogintézmények működtetése. Felszámolja a gyermek anya általi gondozáshoz való jogát érintő diszkriminatív megkülönböztetést.. Erre az esetköre azonban speciális eljárás bevezetése szükséges, amely a többféle szempont közül a gyermek érdekét állítja központi helyre, ugyanakkor a gyermekvédelmi szempontok mellett figyelemmel van a büntetés-végrehajtás sajátságos rendjére is. A technikai módosítások a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lépnek hatályba. Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti hatékony jogorvoslat megteremtését célzó új jogintézmények bevezetésének, a joggyakorlati problémák feloldását célzó módosítások hatálybalépésének napja 2017. január 1., az anya és gyermeke együttes elhelyezés alanyi körének a fogvatartás előtt megszületett gyermekre történő kiterjesztését célzó módosítások pedig  elfogadásuk esetén 2018. január 1-jével lépnek hatályba.
Előterjesztő: igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.

Határozati javaslatok

Magyar-Bolgár Barátság Napjáról.
A két ország közötti baráti kapcsolat elmélyítését, a bolgár-magyar keresztény
kapcsolatok építését, a gyökereinkre való emlékezést és hitünk megőrzését ösztönzi a határozati javaslat.
Előterjesztők: Varga Szimeon (bolgár nemzetiségi szószóló), Dunai Mónika, Pánczél Károly, Gyopáros Alpár, Kucsák László (Fidesz), Vágó Sebestyén, Ander Balázs(Jobbik), Szabó Sándor (MSZP). Szövege: PDF.
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról.
A CETA hatálya kiterjedne az áruk és szolgáltatások kereskedelmére, a kormányzati beszerzésekre, a beruházások terén a piacnyitásra és a befektetések védelmére, a versenyszabályokra, a szellemi tulajdonjogok oltalmára – beleértve a földrajzi árujelzők védelmét is – az állami vállalatokra, a fenntartható fejlődésre, a szabályozási együttműködésre és a megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos, a szerződő felek közötti vitarendezésre. A lefedett területek és kialakított rendelkezések alapján az EU jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásai mintájául is szolgálna.
A megállapodás megkötésének, valamint az ideiglenes alkalmazhatóságának kérdését a kormány továbbra is kiemelt jelentőségű nemzeti ügynek tekinti, ezen megfontolásra figyelemmel nyújtotta be jelen határozati javaslatát.
Előterjesztő: külgazdasági és külügyminiszter. Szövege: PDF.
Bartha Szabó József

21.397 - Alkotmánybíróság: Változatlanul hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2016. szeptember 23. 21:52
Tárgy: Alkotmánybíróság: unalom száműzve!
Címzett: jozsef@kutasi.eu


Változatlanul hengerelnek a bírósági döntések ellen lázadó indítványok. Íme a böngészőknek is kavalkádot ígérő legfrissebb, legközelebb, hétfőn-kedden, tárgyalandók serege.
2016. szeptember 23. 20:01

Alkotmánybíróság teljes ülésének  döntésre váró témái   
Rendvédelmi tárgyú köztestület tagja.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 305. § (3) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában vizsgálata.Az indítványozó állítja: a Magyar Rendvédelmi Kar tisztségviselőire és ügyintéző testületei nem tisztségviselői tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok új esetkörrel egészítették ki. Ez alapján a Magyar Rendvédelmi Kar tisztségviselője, az ügyintézői testületek nem tisztségviselő tagja nem lehet olyan személy, akit szakszervezeti tisztségviselőnek megválasztottak.
Az indítványozó szerint ez a sérelmezett rendelkezés diszkriminatív, az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésébe ütközik. Ésszerű indokok nélkül zárja ki a szakszervezeti tisztségviselőket a rendvédelmi kari köztestületi tevékenységből, ellehetetleníti a megválasztásukat.Indítvány.pdf.
Fogyasztóvédelmi határozat bírósági felülvizsgálata.
A Kúria Kfv.III.37.633/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.
Az indítványozó erdővel borított ingatlanon gázkutakhoz létesített bekötővezetéket, ezt megelőzően a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (3) bekezdése alapján szolgalmi jog alapítását kezdeményezte az ingatlanok igénybevétele érdekében.
A közigazgatási hatóság az erdő helyreállításának (és a létesített vezetékek elbontásának) kötelezettségét írta elő, mert erdőhasználati engedélye lejárt. Az elsőfokú hatóság határozatát a másodfokon eljárt hatóság helybenhagyta, a bírósági felülvizsgálat során eljáró Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az indítványozó kereseti kérelmét elutasította, a Kúria pedig felülvizsgálati eljárása során a bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint mind a hatósági, mind a bírósági eljárásban sérült az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított, tulajdonhoz való joga, mert a döntések bányaszolgálati jogát korlátozták. A gázkutak vonatkozásában hozott határozatok súlyosan sértik a jogalkalmazás egységének és a törvény előtti egyenlőség követelményét is.  Indítvány: anonim.pdf.
Állatkínzás vétsége, bűnügyi költség.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 338. § (1) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata. 
A folyamatban lévő büntetőügy vádlottja engedély nélkül tartható pisztolyával rálőtt a sértett tulajdonát képező vemhes birkára, amely a lövés következtében elpusztult. A vádlott a sértettnek ezzel kárt okozott. A bíróság által beszerzett szakértői vélemény szerint a vádlott által okozott kár az 50.000 forintot nem haladta meg, ezért az ügyész indítványozta, hogy a rongálás vétségének vádja alól a bíróság mentse fel a vádlottat és állapítsa meg felelősségét tulajdon elleni szabálysértés miatt. A bíróság észlelte, hogy a Be. 338. § (1) bekezdésének azon fordulata, amely a bűnügyi költség viseléséről rendelkezik szabálysértésért felelősségre vont vádlott esetében, alaptörvény-ellenes, így a büntetőeljárást felfüggesztette és az Alkotmánybírósághoz fordult.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint mindez sérti a törvény előtti egyenlőség elvét, a diszkrimináció tilalmát, a tisztességes hatósági eljáráshoz és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. Indítvány: anonimizált.pdf.
I. Rendőr képmásának nyilvánossága.
A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.632.194/2015/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.  
Az indítványozó médiaszolgáltató állítja: a támadott másodfokú döntés sérti a szabad véleménynyilvánításhoz és a sajtószabadsághoz fűződő alapjogait, figyelemmel a tárgyi rendőri intézkedésről készült képfelvétel indítványozó általi közzétételére.Álláspontja szerint a bíróság határozatában foglaltakkal ellentétben,  nem terhelte őt olyan kötelezettség, hogy az intézkedő rendőr hozzájárulását kérje a képmása közzétételéhez. Indítvány.pdf.
II. Rendőr képmásának nyilvánossága.
A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata.
Az indítványozó hírportálján nyilvánosságra hozta egy közfeladatot ellátó rendőr képmását, aki polgári jogi pert indított a hírportál ellen.A bíróság az ítéletben megállapította, hogy a hírportál megsértette a rendőr képmása védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a képgalériájában a hozzájárulása nélkül közölte a képmását tartalmazó fényképet.
Az indítványozó állítja: a Fővárosi Ítélőtábla alaptörvény-ellenes módon állapította meg a panaszos által elkövetett jogsértés tényét, mert a per tárgyává tett felvételen a rendőr önként vállalt hivatása gyakorlása közben, egy közérdeklődésre számot tartó demonstráció alatt látható, annak közzététele nem öncélú módon történt, a rendőrről a felvétel nem közvetít negatív benyomást, a felvételen több személy is látható, és véleménye szerint azonosításra alkalmatlan módon került megjelenítésre.
Az indítványozó álláspontja szerint megállapítható, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerinti sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, és a IX. cikk (2) bekezdése szerinti sajtó szabadságát. Indítvány_anonim.pdf.
Társadalombiztosítási nyugellátás.
A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint 102/I-102/K. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata.
Dr. Szabó Máté az alapvető jogok biztosa előadja: a jogosultsági feltételeket teljesítve megszerzett és ténylegesen folyósított nyugdíjra való jogosultság vagyoni értékű jog, melyet az Alaptörvény XIII. cikke véd. E jogosultság feltételhez kötése az Alaptörvény XIII. cikkének korlátozást jelenti, amelyre csak közérdekből és azzal arányosan van lehetőség.
A biztos álláspontja szerint azonban aránytalan a megszerzett tulajdon védelmét rövid időn belül és teljes mértékben megvonni olyan körülmény alapján (öregségi nyugdíj folyósítása és egyidejűleg munkaviszony fennállta), amely a tulajdonvédelem szempontjából nem értékelhető. Ind.pdf.
Földbizottság állásfoglalása, képviselő-testület döntésének közlése.
A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata.
A helyi földbizottság állásfoglalása ellen kifogás benyújtására került sor, amelyet az illetékes képviselő-testület határozatával elbírált. A képviselő-testület határozatát a helyi földbizottsággal, a kifogást benyújtóval és a mezőgazdasági igazgatási szervvel közölték, míg az elővásárlásra jogosult felperes részére nem kézbesítették.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot sérti  az a rendelkezés, amely nem biztosítja a  jogos érdekét közvetlenül érintő döntés megismerésének lehetőségét. Indítvány.pdf
Kártérítés.
A Kúria Gfv.VII.30.164/2014/3. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.22.082/2012/8. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 2.P.26.457/2009/24. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.  
Az indítványozó felpereseket jelentős vagyoni kár, 14,9 % árfolyamveszteség érte,  a Kezelési Szabályzat  módosításai miatt, melynek nyomán a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó szabályok módosultak.
Az indítványozók keresetükben kérték a bíróságot, hogy kötelezze az alpereseket a szerződés teljesítésére és kártérítés megfizetésére, a keresetet azonban a bíróság elutasította. Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyta. Az indítványozók felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, azonban a Kúria is a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott ítéletek sértik a jogbiztonság követelményét, a tulajdonhoz való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a pártatlan bírói eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot is.Indítvány:_anonimozált.pdf.
Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának döntésre váró témái.
Végrehajtási kifogás, behajtási jutalék.
Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 11. § (2) bek. c) pontja és a 21/C. §-a, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 52. § g) pontja, 54. § (1) bek. g) pontja és a 254. § (3) bek., valamint a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM r. 3. § 7. § (1) bek., 8. § (1) bek., a Váci Járásbíróság 1412-12 Vh.256/2010/95. számú határozata és a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pkf.51.905/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó - adós - csődeljárást kezdeményezett maga ellen és a hitelezőivel csődegyezséget kötött, amelyben vállalta, hogy egy összegben megfizeti a fizetési moratórium hatálya alá eső követelést. Az adós a fizetési moratórium hatálya alá nem eső tartozására fizetési könnyítést kapott, amelyet azonban nem teljesített előírásszerűen, ezért végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményeztek ellene. Az indítványozó végrehajtási kifogást terjesztett elő, amelyben kérte az elsőfokú bíróságot, hogy semmisítse meg a végrehajtási díjjegyzék behajtási jutalékra vonatkozó rendelkezéseit. Az elsőfokú bíróság a végrehajtási kifogásnak csak részben adott helyt, amely végzést a másodfokú bíróság is helybenhagyott.
Az indítványozó szerint a kifogásolt jogszabályi rendelkezések és a támadott ítéletek sértik a jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot.Indítvány: anonimizált.pdf.
Bírói szolgálati jogviszony megszüntetése.
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.189/2014/32. számú részítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.664/2015/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó előadja: bírói tisztségéből felmentették. Felmentése jogellenességének megállapítása iránt pert kezdeményezett. A bíróság a keresetét elutasította. A munkaügyi perben a Székesfehérvári Törvényszéket, mint alperest az OBH Jogi Képviseleti Osztálya képviselte. Ez az indítványozó álláspontja szerint alapvető alkotmányossági és pártatlansági problémákat vet fel.
Az indítványozó véleménye szerint az, hogy a bíróságok ellen a tisztességes eljárás megsértése miatt, a bírák és más bírósági alkalmazottak munkaügyi pereiben, vagy egyéb kártérítés iránt indított perekben az OBH képviselheti az alperesi pozícióban levő bíróságokat alapvetően sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti pártatlan ítélkezéshez való jogot.  Indítvány.pdf
Ingatlan-nyilvántartás, használati jog.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.31.917/2014/15. számú és 12.K.31.916/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó - perbeli felperes - használati jog átadási szerződést kötött, amelynek az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését kérte. A bejegyzésre vonatkozó kérelmet az elsőfokú hatóság elutasította. A fellebbezést követően a másodfokú hatóság határozatával helybenhagyta az elsőfokú végzést. Az indítványozó ezután  keresetében kérte a bíróságtól a határozat megváltoztatását és a bejegyzési kérelem teljesítését, azonban a bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint a támadott döntések - amelyek tényállásukat és tartalmukat tekintve azonosak - sértik a tulajdonhoz és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Indítvány.pdf.
Taggyűlési meghívó kötelező mellékletei.
A Kúria Gfv.VII.30.343/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés sérti a jogállamiság, a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményét, mivel az eljárt bíróság a taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése tárgyában folyamatban volt perében - figyelemmel a taggyűlési meghívó kötelező mellékleteire - nem tett eleget tényállás tisztázási és indokolási kötelezettségének, valamint a döntés sérti a közérthetőség követelményét is..Indítvány.pdf.
Közszolgálati dolgozó lakhatási támogatása.
A Kúria Kfv.IV.35.080/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó előadja: az illetékes közigazgatási hatóság a lakhatási támogatás iránti kérelmét elutasította, mivel közszolgálati tisztviselői jogviszonya alapján arra nem volt jogosult. A bíróság a keresetét elutasította. A Kúria a döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés, valamint a bírói döntések sértik az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmának elvét, valamint közvetve sérti a XII. cikk (2) bekezdését is. Indítvány.pdf.
Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának döntésre váró témái.
Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, adóbírság. 
A Kúria Kfv.VI.35.267/2013/5. számú ítélete, a Kúria Kfv.III.35.201/2015/6. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 6.K.30.611/2012/8. számú ítélete és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.32.234/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó gazdasági társasággal - perbeli felperessel - szemben az illetékes adóhivatal ellenőrzést végzett, amelynek során megállapította, hogy bevallásában az energiaadót nem tüntette fel. Az illetékes hatóság végül első- és másodfokú határozatával adóbírságot és késedelmi pótlékot állapított meg, azonban az indítványozó bírósághoz fordult és keresetében kérte a határozatok bírósági felülvizsgálatát. A Kúria ítéletében az adóhatóság határozatát oly módon megváltoztatta, hogy az adóbírságot eltörölte, ezt meghaladóan pedig a keresetet elutasította.Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tulajdonhoz való jogot, a diszkrimináció tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Indítvány: anonimizált.pdf.
Adóügy.
A Kúria Kfv.III.35.145/2015/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az adóhatóság az indítványozó terhére adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget állapított meg. A bíróság - a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben - a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte és az I. fokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A Kúria a döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság eljárása során korlátozta az iratbetekintési jogát, figyelmen kívül hagyta az általa becsatolt bizonyítékokat, valamint nem bírálta el a kérelmét. Mindezzel megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. Ind.kieg.pdf.
Környezetvédelmi ügy, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata. 
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.340/2015/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozónak - perbeli gazdasági társaság - környezetvédelmi termékdíj visszatérítési igénye keletkezett, amelyre kérelmet terjesztett elő. A megismételt eljárásban az indítványozó kérelmeit az illetékes hatóság elutasította, mivel a kérelmet az indítványozó a törvényi határidőn túl nyújtotta be. A döntés ellen az indítványozó keresetet nyújtott be és kérte a bíróságtól a támadott döntés megváltoztatását, hatályon kívül helyezését, illetve az illetékes hatóság új eljárásra utasítását. A bíróság az indítványozó felülvizsgálati kérelmét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a jogbiztonság elvét, valamint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot is. Ind.kieg.pdf.
Kártérítés.
A Szegedi Törvényszék 2.Pf.21.785/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó a személygépkocsijával balesetezett, a balesetben a másik gépjármű tulajdonosa azonban nem ismerte el a felelősségét. Az indítványozó által indított fizetési meghagyásos eljárás perré alakult. A másodfokon eljárt bíróság kötelezte indítványozót az eljárási illeték és fellebbezési díj megfizetésére.
Az indítványozó állítja: a Szegedi Törvényszék határozata megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elvét, a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert, nem pártatlan hanem részlehajló, indokolása nem megalapozott, több helyen ellentmondásos. Sérült a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mert a bíróság a rendelkezésre álló eljárási lehetőségek közül az indítványozóra nézve a leghátrányosabb megoldást választotta. Továbbá sérült a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való joga is, ugyanis a pertárgy értéke miatt felülvizsgálattal nem élhetett, valamint a XIII. cikk (1) - (2) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való joga is, mert a tényleges kára helyett annak 30%-ra tarthat csak igényt. Indítvány. anonim.pdf.
Kártérítés megfizetése.
A Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.198/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.  
Az indítványozó vadásztársaság a panasz alapjául szolgáló, kártérítés megfizetése iránti eljárás III. rendű alperese volt. Az elsőfokú bíróság az I., II. és III. rendű alperest egyetemlegesen kötelezte kártérítés megfizetésére. Az ítélet ellen a II. fokú alperes fellebbezett, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a fellebbezett részében megváltoztatta, így a fellebbezés sikerre vezetett, a II. fokú alperes teljes egészében pernyertes lett.
Az indítványozó előadja: számára a fellebbezés folytán folyamatban lévő másodfokú eljárásról az eljárást jogerősen lezáró, a sérelmezett bírói döntés kézhezvételekor szerzett először tudomást. Álláspontja szerint azzal, hogy a másodfokú bíróság nem kézbesítette számára a másodfokú eljárás iratait, olyan súlyos eljárásjogi hibát vétett, ami következtében a III. rendű alperesként a perrel érintett felekhez képest hátrányos helyzetbe került, ezért sérült az Alaptörvény XV. cikke (1) bekezdése szerinti alapjoga. Ezen kívül, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való joga is sérült, mert a másodfokú eljárásból teljesen ki lett zárva, így a fegyverek egyenlőségének elve sem érvényesülhetett. Végül, mivel csatlakozó fellebbezés előterjesztésére sem volt lehetősége, az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga is sérült. Indítvány_anonim.pdf.
Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, területalapú támogatások.
Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.27.223/2015/7. számú ítélete, valamint a 2007. évi XVII. törvény 12. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az elsőfokú hatóság elutasította a kérelmét, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta. Az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az indítványozó keresetét szintén elutasította. 
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés sérti az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a hatóság és a bíróság olyan határozat alkalmazásával állapított meg szankciót, mely jogsértő jegyzőkönyvön alapul, és az ügyintézési határidőt nem tartalmazza. Sérült továbbá a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga is, mert az ítélet nem tartalmazza a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket. Továbbá a határozat nem egyeztethető össze a B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság követelményével sem. A megsemmisíteni kért jogszabályt azért nem alkalmazta a bíróság az ítéletében, mert a hatóságok és a bíróságok részéről jogvita folyik arról, hogy a hatóságnak a jogsértés észlelését követően meg kell-e indítania a határozatok visszavonására, megsemmisítésére irányuló eljárásokat, és kell-e ebben a tárgyban döntést hoznia. Indítvány. anonim.pdf.
Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának döntésre váró témái.
Felmondás jogellenessége miatti kártérítés.
A Győri Ítélőtábla Gf.V.20.236/2014/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó jogellenesnek tekintett felmondással összefüggésben vagyoni és nem vagyoni kára megtérítése érdekében pert indított. Álláspontja szerint az elsőfokú és a másodfokú bíróság döntéseisértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát, mivel elutasították a kártérítési igényét. Indítvány.pdf.
Személyiségi jog megsértése.
A Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.608/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó gazdasági társasága közös képviselői tevékenységet folytatott társasházak részére. Személyiségi jogai megsértése, és kártérítés miatt keresetet indított egy lakó ellen, melyet az alapügyben eljárt bíróságok elutasítottak.
Az indítványozó szerint a bíróság döntése megsértette Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz való jogát, valamint a VI. cikk (1) bekezdésébe foglalt jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát, a IX. cikk (4) bekezdésébe foglalt véleménynyilvánítás szabadságához való jogát, a XII. cikk (1) bekezdésébe foglalt munka és foglalkozás szabad megválasztásához való jogát. Sérült a XV. cikk (1) bekezdése szerinti törvény előtti egyenlőséghez való joga, mert a bíróság több bizonyítási indítványát is elutasította. Sérült továbbá a XVII. cikk (3) bekezdésébe foglalt munkavállaló egészséghez, méltósághoz való joga, és a XX. cikk (1) bekezdésébe foglalt testi és lelki egészséghez való joga, mert a per hatására az egészsége is jelentősen megromlott. Sérült a XXIV. cikk (2) bekezdése alapján a kára megtérítéséhez való joga, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mert a bíróság nem megfelelően tárta fel a tényeket, és nem megfelelő jogi minősítést vont le azokból, és sérült a (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való joga is, amikor a perújítási kérelmét elutasította. Indítvány.pdf.
Aktív korúak ellátása.
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.134/2013/53. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.III.35.3666/2014/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi befogadhatóságának vizsgálata.
Az idegen anyanyelvű indítványozók az aktív korúak ellátása tárgyában hozott közigazgatási határozat bírói felülvizsgálatát kérték, majd fordultak a Kúriához. Indítványukban elsődlegesen az anyanyelv használathoz való jog sérülésére hivatkoznak.
Állításuk szerint már a közigazgatási szakaszban is megfosztották őket az anyanyelv használatának jogától, amennyiben a hatósági döntéseket nem fordították le számukra. A bírói szakaszban is nekik kellett gondoskodniuk a fordításról, viselni annak költségeit. A magyar nyelv nem értése miatt méltánytalan hátrány érte őket, a bíróság a tényeket eltorzította, az eljárást szándékosan elhúzta. Mindezek alapján sérült az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósághoz, a XXIX. cikk (1) bekezdésben foglalt anyanyelv használathoz, a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a XV. cikk (2) bekezdése szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmához fűződő alapjoguk. Sérelmezik a Kúria azon állítását is, miszerint a magyar nyelvet jól ismerik. Hivatkoznak arra is, hogy a jogszabályokat nem ismerik, ezért nem tudták saját élethelyzetükre megfelelően alkalmazni azokat, mindezt, valamint életkörülményeiket sem vették azonban figyelembe az eljáró szervek. Indítvány.pdf.
Építményadó.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.30.081/2015/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Felperes indítványozót a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal építményadó fizetésére kötelezte, amelyet fellebbezése folytán Budapest Főváros Kormányhivatala helybenhagyott. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a felülvizsgálati eljárásában pedig megállapította, hogy a másodfokú döntés megalapozott és jogszerű, így az indítványozó felperes keresetét elutasította, az ítélete elleni fellebbezést kizárta.
Az indítványozó álláspontja szerint ,mindez sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdése szerinti, törvény előtti egyenlőség szabályát. A párhuzamos jogalkotás tilalmának alkotmányos követelményével pedig ellentétes az, hogy azonos adótárgyakat (lakásokat) eltérő adónemmel adóztatnak. Esetében a kommunális adó helyett a jóval magasabb építményadót róttak ki rá, ami az egyenlő bánásmód elvét is sérti. Indítvány:_anonim.pdf.
Bíró pártatlansága.
A Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.372/2015/4. számú ítélete, a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 8.G.15-14-040178/7. számú ítélete, valamint a Nyíregyházi Törvényszék 4.Gpk.15-14-050173/2. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.
Az indítványozó állítja: a Nyíregyházi Törvényszék nem biztosította számára az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésébe foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, mert egy közel százmillió forint értékű kártérítési per elsőfokú eljárásában ugyanaz a bíró döntött a felelősség és kártérítés mértékéről, aki a polgári per alapjául szolgáló felszámolási eljárásokban határozatokat hozott, eljárási cselekményeket hagyott jóvá.
Az indítványozó szerint a jelenlegi jogi szabályozás nem biztosítja a pártatlan bírósághoz való jogot, mert felhatalmazást ad arra a bíróságoknak, hogy a „mindent szabad ami nem tilos" elvet követve a felszámolási eljárás bírájának személye megegyezzen a felszámolási eljárásból eredő kártérítési per bírájával. A bíróság elfogult határozata ellen pedig miután jogorvoslattal nem élhetett sérült a jogorvoslathoz való joga, továbbá  a jogállamiság elve is.  Indítvány.anonimpdf.pdf.
Bartha Szabó József