Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. március 26., vasárnap

21.967 - ​Küldi: ​Kutasi József Antal: Ülök a szobámban búsan egyedül És a fájó múltra gondolok.

"Ülök a szobámban búsan egyedül
És a fájó múltra gondolok.
Odakünn az utcán lassan fény dereng
És az órán pereg a homok.
Szeretném a homokórát megállítani
Szeretném az emlékeim elfelejteni,
De a homokóra csak pereg pereg
Ígyhát kedves tovább szenvedek.
Nem tudom, hogy elhiszed-e még,
Hogy fájó szívem örökké tiéd.
Álmaimban téged látlak 
Két karomba téged zárlak
Nem tudom, hogy elhiszed-e még!
De, ha egyszer drágám nem bírom tovább
Ezt a fájó bús emlékezést.
Elmegyek én akkor továbbálok én,
Mert a szívem magányos szegény.
Elviszem én magammal az emlékeidet,
Hogy ne lássam a lassan pergő homokszemeket.
Utoljára drágám azt kívánom én,
Hogy te mással nagyon boldog légy!"

forrás: BÖBE Képesoldala


--
​​
​​
Küldi: ​Kutasi József Antal
​ 
>
 ​
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
Mobil telefon: 0036 70 589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat, üzeneteket, megivókat, tájékoztatókat, és a személyes leveleket!

21.966 - Róma, 2017. március 25. (OR. EN) A 27 tagállam, az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetőinek nyilatkozata Római Nyilatkozat

Róma, 2017. március 25. (OR. EN) A 27 tagállam, az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetőinek nyilatkozata Római Nyilatkozat 

(2017. március 25.) A 27 tagállam, illetve az uniós intézmények vezetőiként büszkén tekintünk az Európai Unió eredményeire: az európai egység építése bátor, előremutató vállalkozás. Hatvan évvel ezelőtt, két világháború tragédiájából eszmélve úgy döntöttünk, hogy összefogunk és hamvaiból újjáépítjük kontinensünket. Egyedülálló Uniót építettünk, közös intézményekkel és szilárd értékekkel. Az Európai Unió a béke, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvén alapuló közösség, valamint gazdasági nagyhatalom, amely a világon egyedülálló mértékű szociális védelmet és jólétet biztosít. Az európai egység a kevesek álmából a sokak reményévé vált. Aztán Európa újra egységbe forrt. Egységesek vagyunk és meg is erősödtünk: Európa-szerte emberek százmilliói élvezik az új tagállamokkal bővült és a múltbéli megosztottságon felülemelkedő Unió jelentette előnyöket. Az Európai Uniónak korábban nem tapasztalt globális és belső kihívásokkal kell szembenéznie: regionális konfliktusokkal, a terrorizmussal, a fokozódó migrációs nyomással, a protekcionizmussal, valamint társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekkel. Eltökélt szándékunk, hogy megfeleljünk a gyorsan változó világ kihívásainak, mint ahogy az is, hogy biztonságot és új lehetőségeket kínáljunk polgárainknak.
 
Még nagyobb egységet, még erősebb szolidaritást fogunk felmutatni és tiszteletben tartjuk a közös szabályokat, ezzel pedig erősebbé és ellenállóbbá tesszük az Európai Uniót. Szükségünk van az egységre, ugyanakkor szabad akaratunkból döntünk az egység mellett. A globális folyamatok egyenként háttérbe szorítanák országainkat. Együtt van a legjobb esélyünk arra, hogy befolyással legyünk ezekre, és hogy megvédjük közös érdekeinket és értékeinket. Közösen fogunk fellépni, ha kell, különböző sebességgel és mélységben, ám közös irányt tartva, ahogy azt a múltban is tettük, eközben betartjuk a Szerződéseket és nyitva tartjuk kapuinkat azok előtt, akik a későbbiekben kívánnak csatlakozni hozzánk. Uniónk egységes és megbonthatatlan. Az elkövetkező tíz évben olyan Uniót kívánunk építeni, amely biztonságos és védett, amelyet jólét, versenyképesség, fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás jellemez, és amely képes és hajlandó a globalizáció alakítására és arra, hogy vezető szerepet vállaljon a világban. Olyan Uniót szeretnénk, melyben a polgárok számára a kulturális és társadalmi fejlődés, valamint a gazdasági növekedés egyre bővülő lehetőségei állnak rendelkezésre. Olyan Uniót szeretnénk, amely nyitott marad azon európai országok előtt, melyek tiszteletben tartják értékeinket és elkötelezettek azok érvényesítése mellett. 

Ezekben a változó időkben, és tudatában polgáraink aggályainak, elkötelezzük magunkat a római program mellett, és az alábbiakon fogunk munkálkodni: 

1. biztonságos és védett Európa: olyan Unió, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat; olyan Európa, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen; 

2. virágzó és fenntartható Európa: olyan Unió, amely elősegíti a növekedést és a munkahelyteremtést; olyan Unió, ahol az erős, összekapcsolt, folyamatosan fejlődő egységes piac – amely képes élni a technológiai átalakulással –, valamint a stabil és egyre erősebb közös valuta révén újabb kapuk nyílnak meg a növekedés, a kohézió, a versenyképesség, az innováció és a kereskedelem előtt, különösen a kis- és középvállalkozások számára; olyan Unió, amely a beruházások, a strukturális reformok, valamint a gazdasági és monetáris unió megvalósítását célzó intézkedések révén elősegíti a tartós és fenntartható növekedést; olyan Unió, melyet a gazdasági konvergencia jellemez; olyan Unió, ahol biztosított az energiaellátás és megfizethető az energia, a környezet pedig tiszta és biztonságos; 

3. szociális Európa: olyan Unió, amely a fenntartható fejlődés alapjain nyugszik és amely előmozdítja a gazdasági és társadalmi fejlődést, a kohéziót és a konvergenciát, ugyanakkor megőrzi a belső piac integritását; az egyes nemzeti rendszerek különbözőségeinek és a szociális partnerek kulcsszerepének figyelembevételével működő Unió; a nők és a férfiak egyenlőségét előmozdító, valamint mindenki számára jogokat és egyenlő esélyeket biztosító Unió; olyan Unió, amely felveszi a küzdelmet a munkanélküliséggel, a diszkriminációval, a társadalmi kirekesztődéssel és a szegénységgel; olyan Unió, ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát; kulturális örökségünket megőrző és a kultúrák sokféleségét előmozdító Unió; 

4. a nemzetközi porondon erőteljesebben fellépő Európa: olyan Unió, amely továbbfejleszti a meglévő partnerségeit, újakat épít ki, és amely a stabilitást és a prosperitást mozdítja elő nemcsak közvetlen, keleti és déli szomszédságában, hanem a Közel-Keleten és Afrikában is, csakúgy, mint az egész világon; olyan Unió, amely kész nagyobb felelősséget vállalni és támogatást nyújtani egy versenyképesebb és integráltabb védelmi ipar megteremtése érdekében; olyan Unió, amely elkötelezett a tagállamok közös biztonságának és védelmének megerősítése iránt, többek között az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével együttműködve, biztosítva a két szervezet tevékenységeinek kiegészítő jellegét, valamint figyelembe véve a tagállami körülményeket és jogi vállalásokat; az ENSZ-ben szerepet vállaló Unió, amely kiáll a szabályokon alapuló többoldalú rendszer mellett, amely büszkén képviseli értékeit, megvédi polgárait, előmozdítja a szabad és tisztességes kereskedelmet, és amely előremutató globális éghajlat-politikát folytat. Abban a szilárd hitben fogunk törekedni ezen célok elérésére, hogy Európa jövője a mi kezünkben van, és hogy e célok elérésének legjobb eszköze az Európai Unió. 

Elkötelezzük magunkat az iránt, hogy meghallgassuk a polgáraink által megfogalmazott aggályokat, és együtt fogunk működni tagállami parlamentjeinkkel. A tagállamok egymással és az európai intézményekkel a bizalom és a lojális együttműködés szellemében és a szubszidiaritás elve alapján fognak munkálkodni, azon keretek között, amelyek a legjobb eredményeket hozzák – legyen az az Unió, a tagállamok, a régiók, vagy a helyi közösségek szintje. Elég mozgásteret fogunk biztosítani e különböző szinteken ahhoz, hogy Európa innovációs és növekedési potenciálja növekedhessen. Azt akarjuk, hogy az Unió mindig az aktuális problémákkal arányos válaszlépéseket tegyen. Elő fogjuk mozdítani a demokratikus, hatékony és átlátható döntéshozatali eljárást és a megvalósítás javítására fogunk törekedni. Vezetőkként – az Európai Tanács és az intézményeink nyújtotta keretek között munkálkodva – gondoskodni fogunk a mai napon elfogadott program végrehajtásáról, hogy az formálhassa jövőnket. A jó ügyért egyesültünk. Európa jelenti a közös jövőnket.

21.965 - ​Halász József: A hatalmi és a földrajzi kétsebességesség! > 2017. március 26.

A hatalmi és a földrajzi kétsebességesség

„Az EU túlzottan központosított lett és eltávolodott az emberektől" - mondta Raffaelle Fitto az EU-csúcsot előkészítő EP-vitán1. 
 A március 25-én, az összes EU-tagállam miniszterelnöke által aláírt „Római Nyilatkozat"2 azt bizonyítja, hogy nem csökkent, hanem nőtt a távolság az európai emberek és az EU között.

Az EU hatalmilag mindig is „kétsebességes" volt, amint azt a szintén olasz Rosa D'Amato kifejtette az előkészítő tárgyaláson: "Már létezik a kétsebességes Európa. Ott van a bankok, multik, lobbik Európája és ott van az állampolgárok Európája, akik elvesztették a munkájukat és a jogaikat".
A Nyilatkozatból – bár számos hangsúly-elterelő frázissal tompítani igyekeztek – kikiált a mindent meghatározó szándék, az államok megkülönböztetésével földrajzilag kétsebességessé tejesedett Európai Egyesült Államok megteremtése: „Közösen fogunk fellépni, ha kell, különböző sebességgel és mélységben, ám közös irányt tartva".

Beata Szydlo lengyel kormányfő azt helyezte kilátásba, hogy nem írja alá a nyilatkozatot, amennyiben ez az utalás benne marad. Aláírta, mondván: „lényegi kérdésekben tartalmazza a V4-ek elvárásait".

A földrajzi „kétsebességet" ellenzők – így Orbán Viktor is – elfogadják a hatalmi kétsebességességet, és ezzel megvalósíthatatlanságra ítélik populista „keménykedésüket", a nemzetállami jogosítványok dominanciáját.

„Süllyed a hajó, és önvizsgálatot kell tartani, hogy miért" – mondta az EP-vitán Raffaelle Fitto. 
A hatalmi „kétsebességesség" okozta a „hajó süllyedését". Az önvizsgálat önigazolássá alázódott a nyilatkozat aláírói számára.

Az EU eltávolodott az európaiaktól. Az EU vezetői nem képesek a közeledésre, ezért az európaiaknak önvédelmi kötelességük a helyzetet megváltoztatni azzal, hogy megszűntetik a hatalmi kétsebességességet.

Az EU föderalista szövetség, amelyben a nemzetek érdekei fölött a bankok, multik, lobbik érdekei érvényesülnek.
Ennek természetes választási lehetősége (alternatívája) a nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása, vagyis a Konföderatív Európa.

Erről szól az április 8-i, dobogókői találkozó.

Kelt Szegeden, 2017. Kikelet havának 26. napján
Halász József 
 ____________________________

1 A csúcsról és az EU jövőjéről vitáztak a képviselők - http://www.europarl.europa.eu/…/a-cs%C3%BAcsr%C3%B3l-%C3%A9…

2 A 27 tagállam, az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezetőinek nyilatkozata - Római Nyilatkozat (2017. március 25.) http://www.consilium.europa.eu/press-r…/…/47244656633_hu.pdf

21.964 - ​Fórum Magyar Szociális: március 20-ig 201-en fagytak meg


Feladó:
​​
Fórum Magyar Szociális

Dátum: 2017. március 26. 7:37
Tárgy: Március 20-ig 201-en fagytak meg
Címzett:


Budapest, 2017. március 26. vasárnap (MSZF)

 

     Március 20-ig 201-en fagytak meg tavaly ősz óta – tudatta a Magyar Szociális Fórum vasárnap kiadott közleményében.

     Az áldozatok túlnyomó többségét fűtetlen lakásában érte a halál. Sokan kórházba szállításuk közben, illetve odaérkezésük után hunytak el, mert már nem tudtak rajtuk segíteni. Csak kisebb részük szenvedett fagyhalált a szabad ég alatt, közterületen.

    A fagyhalál legfiatalabb áldozata 11 éves volt, a legidősebb pedig 93. Többségükben férfiak hűltek ki végzetesen.+++

 

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu

2017. március 24., péntek

21.963 - Kutasi József Antal írja: TÁJÉKOZTATÓ! > 2017. március 24. 13:27

TÁJÉKOZTATÓ!

Sajnos
​ 2017. március 06 - óta, két hétig  a VASZARY KOLOS KÓRHÁZBAN Esztergomba, a Neurológia osztályon, agyvérzéssel és jobb oldali bénulással - kezek és lábak is - , tartózkodtam.

​Most továbbra itthon a lakásban, ágyban fekvő beteg vagyok. Mivel egyedül lakok és élek, így szomszédom a ​Paczolay Piroska és családja, valamint Dr. Bálint Levente (Belgyógyász, Gastroent., Piliscsaba - Klotildligt háziorvosa) gondoskodnak rólam. Köszönöm szépen!

​A további szakorvosokhoz való beutalási időegyeztetés megtörtént, akik átveszik az egészségi állapotom rendbe hozatalát.

​A KUTASI JÓZSEF ANTAL - POLITIKAI HÍRFUTÁR​ munkám, nem fog szünetelni! Tovább dolgozok - csak nehezebben - , a magyar honfitársaim javára.

​A névnapomra érkezett több száz jókívánságokat, igaz és nagy szeretettel köszönöm, és hálás vagyok, hogy gondoltak rám.​

​Jó egészséget és szép napot kívánok a
 22.531 (huszonketőezerötszázharmincegy) E-mail és 4.859 (négyezernyolcszázötvenkilenc) Facebook ismerőseim
​nek, - és minden más olvasóimnak -, a világ minden részén!​
Üdvözlettel,​

Kutasi József Antal


​Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:  0036  70 589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
Ancient Hungary fényképe.


2017. március 5., vasárnap

21.962 - ​Két hónapot tévedett az időjárás - olyan jön, ami idén még nem volt > 2017. március 05., 08:20


​​
Két hónapot tévedett az időjárás - olyan jön, ami idén még nem volt

2017. március 05., 08:20
A fővárosi melegrekord megdőlt, az országoshoz sem kellett sok - tisztára mintha május lenne. A jövő héten viszont végig esni fog, ma jöhet az év első mennydörgése
19,3 fokot mértek Budapestenn megdőlt a fővárosi napi melegrekord.  Mostanáig ezen a napon 18,9 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amelyet a fővárosban mértek. Ezt először 1920-ban, majd 1998-ban is rögzítették. Most viszont a II. kerületben 19,3 fokig melegedett a levegő, így ez lett az új március 4-iki melegrekord.

Az országos rekord beállításához is kevesebb mint fél fok kellett. Az országban a Somogy megye déli részén fekvő Babócsán volt a legmelegebb, ahol 21,2 fokig melegedett fel a levegő. 2001. március 4-én viszont melegebb volt a Baja melletti Csávolyon, akkor 21,6 fokot rögzítettek.

A meteorológiai szolgálat most is megjegyezte, hogy a sokévi átlag szerint a 20 fok fölötti csúcsértékek május első felére jellemzőek.

Itt a hidegfront - télikabát azért nem kell

Szombat késő estétől viszont nyugat felől hidegfront érkezett az országba. Ennek hatására vasárnap - szombathoz képest - már mérséklődik a nappali felmelegedés, de a hőmérséklet még így is jócskán az ilyenkor megszokott fölött marad.

Az előrejelzés szerint vasárnap többnyire erősen felhős idő várható. A déli órákig elsősorban a középső és a keleti országrészben valószínű helyenként kisebb csapadék. Délutántól délnyugat felől egyre többfelé várható eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt.

A kiterjedt csapadék a Tiszántúlt várhatóan csak este éri el. Legkisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon eshet. A légmozgás gyakran élénk helyenként erős is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-10, a legmagasabb hőmérséklet 12-18 fok között valószínű.

Idén először jöhet a mennydörgés - egész héten kell az esernyő

Az időkép.hu arra is felhívja a figyelmet: a Dunántúlon néhol jelentősebb mennyiségű eső is hullhat, intenzívebb záporok is kialakulhatnak, helyenként az ég is megdörrenhet majd. Hétfőn napközben több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, a délnyugati tájakon helyenként egy-egy zivatar is előfordulhat. A héten kisebb-nagyobb csapadék minden nap előfordulhat majd - írja az Időkép.

2017. március 3., péntek

21.961 - Ferencz Klára és Szőts Béla: BÉKE HÁZA_a tájékoztatásról


Feladó: Szőts Béla
Dátum: 2017. március 3. 19:45
Tárgy: BÉKE HÁZA_a tájékoztatásról
Címzett:


​Ugye, az "információ", a tájékoztatás minden-kor-ban fontos volt?
...s ugye, a valós értékeket bemutató,
a mindennapok megéléséhez szükséges
információkat, ismereteket közvetítő tájékoztatás
ma is szükséges!?
Bár az már más kérdés,
hogy egyes történelmi korokban
a "tudás", az "információ"
bizony-bizony csak szűk körök kezében volt,
amit csak "csepegtetve" osztottak meg,
míg a mai kor embere nem győzi kapkodni a fejét,
annyi, de annyi "hír" zúdul reá, a "csatornák"
megszámlálhatatlan  és megítélhetetlen sokaságán.
​Sajnos, ennek az végeláthatatlan áradatnak
én is, mi is "célpontjai", és ugyanakkor forrásai vagyunk.
Ezt a levelet is azért írjuk,
hogy
​ 
​felhívjuk
​ 
a figyelmet
újonnan indított facebook oldalunkra,
amelyen a Szent Ferenc Alapítvány tevékenységéről;
a Keresden zajló értékmentésről,
(amely szól az Alapítványnál felnövő fiatalakról,
​szól
 a
​ mindannyiunk 
​örökségét
​ 
​jelentő
várkastély "reneszánszáról"
​);​
s a mindezek jegyében zajló munkákról,
a jól végzett munka öröméről osztunk meg.
​Kérlek, fogadd oly szeretettel,
mint ahogy mi mindezeket ​napról-napra közzétesszük! 
​új facebook oldalunk: Béke Háza Keresd​
Kérünk csatlakozz hozzánk,
s legyél Te is követője, de akár támogatója is,
e cseppet se könnyű, de nemes, nagyszerű értékmentésnek!
TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK
​!​
A Teremtő Isten áldása legyen minden "igaz" emberen!
Szeretettel ölel:
​​
Ferencz Klára és Szőts Béla

 "..így készülünk szelíd háborúra,
              mindig magunkért, soha mások ellen,
              sót párolunk és vásznakat szövünk,
             s míg kisebbítnek lassan megnövünk." 

HISZÜNK A SZERETET ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉBEN!  

21.960 - BRFK tájékoztatás személyes adatok kezeléséről és az érintettségemmel folyó eljárásokról


Feladó: András Tejfalussy
Dátum: 2017. március 3. 20:34
Tárgy: Fwd: BRFK tájékoztatás személyes adatok kezeléséről és az érintettségemmel folyó eljárásokról
Címzett:
​ ​
Kutasi Jozsef Antal <jozsef@kutasi.eu>

Tájékoztatás a Magyarok Szövetsége tagjai részére

A "Helyi hős" honlapon szereplő Kükdei Zsolt által ellenem az "MSZ stratégák" felé terjesztett hamis vádak, a fenyegetései
megalapozatlanságát a www.tejfalussy.com honlap dokumentum gyűjtemény kellően bizonyítja, javaslom az elolvasásukat.
Kükedi megnyilatkozásai vonatkozásában engem mindig csak az érdekelt, hogy az emberek nem igyák az ellenőrizhetetlen tisztaságú csapvizet, a desztillálással tisztított vizet ne hiányos konyhasópótlás mellett igyák, és ne egyenek,ne igyanak mérgezően sok káliumot. Másokkal szemben is fellépek, akik a csapvíz tisztítás nélkül ivását, a konyhasó hiányos és vagy kálium túladagoló étkezést egészségesnek tartják, az ezekre felbiztatást nem tartják bűncselekmények, lásd melléklet.
Kükedi Zsoltviselkedése  példa arra, mennyire elhitették diplomásokkal is a csapvíz szennyeződés mentességét.Példa arra, hogy semmibe veszik a már kiderült túlszennyezettségeket.
Ha perelni akar, a vele kapcsolatban közzétett adatokat jogos védelemnek tekintem és az általa velem szemben előadott vádakat pedig hamis vádaskodásnak, rágalmazásnak. Ha perelne, majd a viszontvádamban benyújtom a bizonyítékokat arról, hogy a stratégák email címeire milyen hamis vádakat, rágalmakat küldözgetett a szakmai eredményeim lejáratására. 

Budapest, 2017. 03. 03. 
​​
Tejfalussy András

Melléklet:KÖZZÉTETT NYILVÁNOS VÁLASZOM AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA NÉPIRTÁS ÜGYI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELHÁRÍTÓ „HATÁROZATÁRA" (Iratjel: ajb-valasz-170303)

2017. február 27. 23:39 Kükedi Zsolt írta,

 

Megérkezett Tejfalussy aljasságáról a bizonyíték: feljelentése alapján immár a Pesti Központi Kerületi Bíróságon folytatjuk. Innentől nincs megállás, mert ami lavinát elindított, hogy engem alaptalanul soha el nem követett bűncselekménnyel megvádolt, nagy nyilvánosság előtt rágalmazott, adatokkal élt vissza, azokat kérésre sem tette elérhetetlenné oldalán és mindezzel anyagi haszonra tett szert, abban minden cselekedetéért felelnie kell.

András, ezúton üzenem, hogy ha te nem vinnéd végig ezen eljárást, akkor egy másikban találkozunk, amit én indítok ellened. Ebben hamis vád (Btk. 268. § (1) bek. a) és b), (három évig terjedő szabadságvesztés), (2) bek. (egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés), rágalom (226. § (1) bek. (egy évig terjedő szabadságvesztés), (2) bek. b) (két évig terjedő szabadságvesztés)), sőt csalás (373. § (1) bek. és (2) bek. ba) és bc) (két évig terjedő szabadságvesztés) és (3) bek. b) (három évig terjedő szabadságvesztés)) lesz a vád. De elővesszük a 219. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző haszonszerzési célból és jelentős érdeksérelem okozásával elkövetett személyes adattal való visszaélés tényállását is és az Infotv. 12. § (2) bek. elmulasztását, a (3) bek. a) pontja szerinti, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulásom hiányát is, valamint a 7. § (1) bek. szerint én, mint érintett magánszférájának védelmének elmulasztását.

Addig is tanulmányozd őket: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383.323277, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.322945.

Az eljárás(ok)ban a címzetteket tanúnak kérem fel. 

Minden erőmmel, jogi ismeretemmel védeni fogom a jó hírnevemet, a családom jó hírnevét, de itt már nem állunk meg. Sok időt adtam és legalább nyolcszor kértem, hogy visszakozz abból a támadássorozatból, amit ellenem minden alap nélkül indítottál. Te ezzel nem éltél. Sőt még több rágalmat összehordtál rólam. Oldalad immár hemzseg a rólam állított alaptalan vádaktól. Innentől veled példát fogok statuálni, hogy mivel jár az, ha valaki sorozatosan ennyi törvénnyel visszaél. Számíthatsz tőlem azon alaposságra, amivel feltártam az eddigi tévedéseidet és be fogom bizonyítani, hogy azok a részigazságok, amelyeket oldaladon felhasználsz összességében egy önérdekű csalás részei, amiből te egy hamis vádsorozatot állítasz össze és amivel velem együtt embertömegeket – közöttük prominens magyarországi állami vezetőket és köztiszteletben álló embereket – hozol ok nélkül vád alá és mocskolod be minden ok nélkül nevünket. Ezen kívül személyes adatainkkal visszaélsz, azokat engedély nélkül felhasználod a saját kereskedelmi céljaid érdekében, amely cselekedetet kérésére sem vagy hajlandó abbahagyni.

 

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Google a nevemre keresve immár az ötödik helyen hozza azt „csapvizes fajirtás" címszó alatt: https://goo.gl/l1ACSM. Ez innen már hosszú ideig kitörölhetetlen lesz.

 

Ha egész életem innentől ezzel telik is, akkor is bebizonyítom a fentieket.

Semmi okod nem volt, de leginkább alapod nem volt e hadjárat elindításához, most meglátjuk milyen jó vagy a jogi „kardforgatásban". 

Találkozunk a Bíróságon.

 

Üdvözlettel, Kükedi Zsolt

 
2017. március 1., szerda

21.959 - ​1848-AS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC emlékére, München > ​2017. március 11-én!


Feladó:
​​
Krisztina Busa

Dátum: 2017. március 1. 10:34
Tárgy: WG: meghívó nemzeti ünnepre
Címzett: 
​​


Kedves Barátaink!
Amennyiben még nem értesültek volna az alábbi március 1
​1​
-i műsorról, szeretnének felhívni rá figyelmüket.

Üdvözlettel
Busa Krisztina
UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja

Von:
​ ​
Ungarische Katholische Mission 
Gesendet: Montag, 27. Februar 2017 14:19
Betreff: meghívó nemzeti ünnepre

Kedves Magyar Testvérek!
Ajánlom figyelmükbe a mellékletben található meghívót.
Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel
Merka János

plébános

Meghívó

A Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, valamint barátait és ismerőseit az

​​
1848-AS  MAGYAR FORRADALOM  ÉS SZABADSÁGHARC

emlékére rendezett polgári emlékünnepélyére,


​​
2017. március 11-én, szombaton 16:00 órai kezdettel

Helyszín: Müncheni Katolikus Főiskola

(Jugend- und Campuskirche, 81667 München, Preysingstr. 85.

S-Bahn: Rosenheimer Platz, U-Bahn: Ostbahnhof)


Ünnepi beszédet mond

Dr. Latorcai Csaba

kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár


Közreműködnek:

Balogh Éva, Cserkészek, Drüen-Kiss Viktória, Gramling Olivér,

Hétvégi Magyar Iskola növendékei, Jost Ilona, Józsa Péter,

Jussel Ottó, Kosztolányi Márta, Laenger Patrik,

Lanner Katalin, Lautenbach Sandra, Oláh Carla,

Rogge-Solti Katalin, Schneiderlin David, Schwarzkopf Dávid,  Schwarzkopf Félix, Szabadi Gergely


Fővédnök: Tordai-Lejkó Gábor főkonzul

Magyarország Müncheni Főkonzulátusa

A rendezvény felelős szervezője Szarvas Erzsébet

lelkipásztori munkatárs

Minden érdeklődőt szerettel várunk!


Magyar Katolikus Misszió  Ungarischsprachige Katholische Mission
Oberföhringer Str. 40, D – 81925 München
Tel.: +49 / (0)89 / 98 26 37, 98 26 38
Fax: +49 / (0)89 / 98 54 19